ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กำแพงเพชร ซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา
ข่าวการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กำแพงเพชร ซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา หากเกิดเหตุพบผู้ป่วยระลอกใหม่ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ และมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ รู้บทบาท และหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ในการเผชิญเหตุ และให้มีการประสานงาน การสั่งการและการติดต่อสื่อสาร เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจากโรคในพื้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์หน้านี้