กิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง เปิดรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 63 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะจำนวนมาก
ข่าวสังคม

กิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง เปิดรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 63 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะจำนวนมาก

วันที่ 4 พ.ย.63 นางสกาวปรางค์ จงสวัสดิ์ พุทธัง นายกกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมรัตนคชาธาร ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง นำโดยนายนิคม สุกใส สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลคลองขลุง คณะกรรมการกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง พนักงานเจ้าหน้าที่ภาคบริการกาชาดที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ จิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวกแก่ พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อสม และประชาชนผู้บริจาคโลหิต

นางสกาวปรางค์ จงสวัสดิ์ พุทธัง นายกกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง กล่าวว่า วันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีทุกภาคส่วนให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตกับกาชาดกำแพงเพชร เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อีกทั้งยังถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2563 หลายคนถือว่าเป็นการทำบุญในข่วงปีใหม่ไปในตัวด้วย โดยทุกครั้งเมื่อกาชาดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมก็จะได้รับการตอบรับจากผู้ใจบุญอย่างมากมาย อีกทั้งวันนี้หลายคนมาบริจาคโลหิตต่อเนื่องหลายครั้งขนได้เข็มที่ระลึกไปด้วย ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยกัน

สำหรับกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนประสงค์บริจาคโลหิตทั้งหมดจำนวน 381 ราย ,ผู้ที่ได้รับถุงเลือดจำนวน 280 ราย ,ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 44 ราย ,ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 44 รายแชร์หน้านี้