รร.นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) ประชุมประเมินความพร้อมขยายชั้นเรียน
ข่าวการศึกษา

รร.นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) ประชุมประเมินความพร้อมขยายชั้นเรียน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมตรวจสอบและประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1(ทุ่งโพธิ์ทะเล) เพื่อรองรับนักเรียนให้มีสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการนี้ นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ เกษธีระกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธ์ทะเล) อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

แชร์หน้านี้