อบต.ถ้ำกระต่ายทอง เดินรณรงค์ชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นำ-สมาชิก ท้องถิ่น
ข่าวสังคม

อบต.ถ้ำกระต่ายทอง เดินรณรงค์ชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นำ-สมาชิก ท้องถิ่น

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) โดยมี นายปรีชา แก้วสุข ประธาน กกต. ประจำ อบต. ถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วย นายมิ่งภพ ศรีชะบา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง และเจ้าหน้าที่ รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ ตลอดเส้นทางถนนหมู่บ้าน ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย


สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย ทั้งเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64 นี้ให้มากที่สุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 3,723 คน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 10 เขตเลือกตั้ง ประชาชนที่เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบ่งเป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบสิทธิ และรายชื่อของตัวเองได้ทางแอปพลิเคชัน “SMART VOTE” หรือเข้าอินเทอร์เน็ต พิมพ์ค้นหาคำว่า “ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น” จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ


แชร์หน้านี้