พมจ.กำแพงเพชร สอบแรงงานต่างด้าว แยกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือลักลอบเข้าเมือง
ข่าวสังคม

พมจ.กำแพงเพชร สอบแรงงานต่างด้าว แยกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือลักลอบเข้าเมือง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ความคืบหน้า 16 แรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมา ที่ถูกกักกันอยู่ที่วัดหนองนกกระทา หมู่ที่ 12 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าทำการสัมภาษณ์แรงงานทั้งหมดในเบื้องต้น เพื่อทำการคัดแยกว่ามีแรงงานคนใดเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีแรงงานที่ไม่ได้สมัครใจหลบหนีเข้าเมืองมา ก็จะเข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งจะถือว่าเป็นผู้เสียหาย จากนั้นจะมีการส่งตัวผู้เสียหายไปยังศูนย์พักพิง เพื่อรอดำเนินการตามขั้นตอนของการเยียวยาผู้เสียหายต่อไป

แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหาย จะถือเป็นผู้กระทำความผิด จะต้องมีการส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย และส่งต่อให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผลักดันแรงงานเหล่านี้กลับประเทศต่อไป

ในขณะที่ผลตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นเพศหญิง 2 ราย ได้มีการกำหนดบริเวณให้อยู่ในสถานที่ควบคุม เพื่อรอทีมเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร เข้ามาคัดแยกผู้ติดเชื้อออกมาทำการรักษาต่อไป

แชร์หน้านี้