การรถไฟแห่งประเทศไทย ประชุมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ตำบลสระแก้ว
ข่าวสังคม

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประชุมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ตำบลสระแก้ว

วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟสาย แม่สอด - ตาก - กำแพงเพชร – นครสวรรค์ โดยมี เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว เข้าร่วมประชุม


การประชุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานการศึกษา แนวเส้นทางและรูปแบบในการพัฒนาโครงการ ผลกระทบและมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน


ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว และประชาชนที่มีพื้นที่ในตำบลสระแก้วที่มีทางรถไฟตัดผ่านได้ร่วมกันอภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอีกด้วย

แชร์หน้านี้