สพม.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงแนวทางการการฉีดวัคซีนนักเรียน
ข่าวการศึกษา

สพม.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงแนวทางการการฉีดวัคซีนนักเรียน

วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเพชรภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนแก่นักเรียนอายุตั้งแต่อายุ 12 ขึ้นไป ให้กับสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นางนารี บดีรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุพรรษา เพชรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้อมูล และดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางดังกล่าวให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดด้วยระบบออนไลน์


ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารวัคซีนภายในสถานศึกษาและการจัดทำข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กรับวัคซีนถ้วนหน้า ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนต่อไปให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


แชร์หน้านี้