กาชาดกำแพงเพชร ครัวมาดาม ตั้งโรงครัวเคลื่อนที่อำเภอไทรงาม เติมพลังให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19
ข่าวสังคม

กาชาดกำแพงเพชร ครัวมาดาม ตั้งโรงครัวเคลื่อนที่อำเภอไทรงาม เติมพลังให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร / นางรัชนี อัศวสุธีรกุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดฯเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /นางวรรณภา วงศ์สุวรรณ์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /นางสุวรรณ บุญยืด ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับนายวิทยา สันติกุล นายอำเภอไทรงาม และเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมโรงครัวเคลื่อนที่เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมคณะได้ประกอบอาหารปรุงสุก โดยรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร และร่วมบรรจุอาหาร (ทำข้าวกล่อง) จำนวน 200 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการรักษา รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร


โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณมนต์ชัย คุณธัญญา รุ่งชาญชัย (บริษัท โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) และได้รับการสนับสนุนขนมเค้กกล้วยหอม จำนวน 200 กล่อง จากคุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร

แชร์หน้านี้