มอบเงินค่าผ้าชาวไทยภูเขาของสมาชิกศิลปาชีพจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

มอบเงินค่าผ้าชาวไทยภูเขาของสมาชิกศิลปาชีพจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชรนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าผ้าชาวไทยภูเขาของสมาชิกศิลปาชีพจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสุวิทย์ สันตะติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ,นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน,นางอรัญญา สีหมอก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร,สมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
นางนภา มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จากสถานการณ์ความลำบากของพี่น้องชาวเขาในจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนใหญ่เกิดจากการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ ขาดพื้นที่ทำกิน กันดารน้ำ ทำให้เดือดร้อน จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้จัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพผ้าปักชาวเขาและเครื่องเงิน รวมทั้งอาชีพเสริมรายได้อื่น ๆ จนพี่น้องชาวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ต่อเนื่อง บุตรหลานได้รับการศึกษา สมาชิก ในครอบครัวได้รับการพัฒนาอาชีพตามวิถีจนสามารถจัดกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม ของตนเอง และเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชนเผ่า
ก่อนที่จะร่วมรับชมกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน และเยี่ยมชมนิทรรศการจำหน่ายสินค้าในชุมชนแชร์หน้านี้