ผู้ว่าฯกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน
ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน

 ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานฯ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลานฯ นายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ และให้คำแนะนำตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดจองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
อุทยานแห่งชาติคลองลาน ได้มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง ต้องเชคอินและเชคเอ้าผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ของอุทยานฯ มีการควบคุมการรักษาระยะห่าง และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอุทยาน อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะมาพักผ่อน หรือ เยี่ยมชมบรรยากาศดีๆ ที่น้ำตกคลองลาน สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติ แต่ทางอุทยานยังไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำ หรือกางเต็นท์พักแรม

แชร์หน้านี้