อบจ.กำแพงเพชร มอบชุดตรวจ ATK เพื่อใช้คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

อบจ.กำแพงเพชร มอบชุดตรวจ ATK เพื่อใช้คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

 วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถ.พหลโยธิน ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทนมอบชุดตรวจ antigen Test kit หรือ ATK จำนวน 6,000 ชุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5,000 ชุด โดยนางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบด้วยตนเอง


และเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร 1,000 ชุด โดยนายบำรุง จันทร์บ้านคลองผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร และได้รับเกียรติจาก นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุทธิวิทย์ สายหยุด ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร,นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองลุง, นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.กำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบชุดตรวจ antigen Test kit ในครั้งนี้ด้วย


สำหรับAntigen Test Kit หรือชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน ด้วยการ Swab เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางจมูก ลึกถึงคอ หรือเก็บจากคอ สามารถทำได้เองที่บ้าน การตรวจชนิดนี้เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ที่ควรใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit คือ ผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ, ผู้ที่เริ่มมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งก่อนตรวจหาเชื้อ COVID-19 ควรอ่านวิธีการใช้หรือคำแนะนำ Antigen Test Kit ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เนื่องจากชุดตรวจแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน


การใช้งานเบื้องต้นมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้ - เคลียร์จมูก สั่งน้ำมูก (ถ้ามี) ก่อนทำการ Swab - ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล - ใช้ไม้ SWAB ที่มาพร้อมชุดตรวจ เก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก เงยหน้าขึ้นนิดหนึ่ง จากนั้นแยงเข้าไปในโพรงจมูกช้า ๆ แยงเข้าไปลึกประมาณ 2- 2.5 ซม. หรือ 1 นิ้ว หมุนเบา ๆ 5 รอบ - แยงจมูกอีกข้าง โดยทำเหมือนข้างแรก หมุนเบา ๆ 5 รอบ - เมื่อเก็บสารคัดหลั่งเสร็จแล้ว นำไม้ SWAB ลงไปเก็บในหลอดที่มีน้ำยาสกัดหรือน้ำยา Test จากนั้นหมุนไม้ SWAB 5 ครั้ง เพื่อให้สารคัดหลั่งสัมผัสกับน้ำยามากที่สุด จากนั้นนำไม้ SWAB ออกและปิดด้วยจุกฝาหลอดหยด ตลับทดลองจะมีหลุม เพื่อให้สามารถหยอดน้ำยาได้ โดยให้หยอดน้ำยาลงในตลับทดสอบตามจำนวนที่ชุดตรวจกำหนด (ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อชุดตรวจ) และเมื่อหยอดเสร็จแล้วน้ำยาจะไหลไปตามแผ่นกรองที่อยู่ด้านใต้ - รออ่านผล ประมาณ 15-30 นาที ห้ามอ่านผลก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนและเกิดความผิดพลาด และ ห้ามเอามือไปจับบริเวณที่ต้องใช้เก็บสิ่งส่งตรวจเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อน เนื่องจากจะมีเชื้อโรคจากมือปนเปื้อนลงไป ห้ามแยงแรงจนเลือดออก เพราะหากมีเลือดจะไม่มาสามารถยืนยันผลตรวจได้ ต้องรอให้แผลหายและทำการทดสอบใหม่

แชร์หน้านี้