กาชาดกำแพงเพชร และครัวมาดาม ตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ ดูแลผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
ข่าวสังคม

กาชาดกำแพงเพชร และครัวมาดาม ตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ ดูแลผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร /นางรัชนี อัศวสุธีรกุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ/ นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ,นางวรรณภา วงศ์สุวรรณ์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดฯ,นายนันทวัฒน์ ทองช่วง,นางสุวรรณ บุญยืด ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับนายสุรพล ระลอก นายอำเภอบึงสามัคคี และเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมโรงครัวเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมคณะได้ประกอบอาหารปรุงสุกและร่วมบรรจุอาหาร (ทำข้าวกล่อง) จำนวน 250 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการรักษา รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการสนับสนุนจากนายมนต์ชัย -นางธัญญา รุ่งชาญชัย (บริษัท โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)


เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรได้เห็นถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ช่วยกันดูแลประชาชนและต่อสู้กับโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องยาว จึงมาจัดทำอาหารข้าวกล่องมอบให้กับทุกฝ่ายได้รับประทานกัน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วย และจะมีการเคลื่อนรถปรุงอาหารเคลื่อนที่ไปประกอบอาหารกล่อง แจกให้ทุกอำเภอที่มีการตั้งโรงพยาบาลสนามต่อไปแชร์หน้านี้