คณะครู และศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชร มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

คณะครู และศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชร มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร คณะครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร (Oxygen Concentrator 10l) จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 90,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย โดยมีแพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบพร้อมกันนี้ ทางศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รุ่นน้ำใจแรง ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร (Oxygen Concentrator 10l) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งได้จัดสรรให้กับ ศูนย์พักคอยชั่วคราว โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนองปลิง จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 3 เครื่อง โดยมี แพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบแชร์หน้านี้