กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่อำเภอไทรงาม
ข่าวสังคม

กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่อำเภอไทรงาม

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่โลหิตขาดแคลนช่วงสถานการณ์โควิด-19ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 192 ราย จำนวนโลหิตที่ได้ 119 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 10 ราย อวัยวะ จำนวน 13 ราย

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในปัจจุบัน ทำให้มีผลกระทบต่อการบริจาคโลหิตของประชาชน เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤต โควิด – 19 ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะบริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ทุกวันในเวลาราชการ

แชร์หน้านี้