ข่าวการศึกษา

"ดร.เสริมวุฒิ" มอบทุนการศึกษานักเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพียรเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัท เฉาก๊วย ชากังราว จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนนักเรียนดีมีคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา ประจำปี 2564 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธี


นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนดีวิถี เมืองชากังราว "กองทุนนักเรียนดีมีคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา ประจำปี 2564 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเพียรเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร


บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด มอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาส จำนวน 1,000,000 บาท ทุนการศึกษานี้ มอบให้เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้เพียงพออย่างประหยัดสำหรับการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรมีการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษา เพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 2 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 2 ทุน รวมจำนวน 128 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 256,000 บาท

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดกระจายไปหลายพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร และมีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กดี วิถี เมืองชากังราว "กองทุนนักเรียนดีมีคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 โดยการถ่ายทอดสดพิธีการมอบทุนการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้บริหาร ครูและนักเรียนทุกคน สามารถเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาผ่านโปรแกรม Google meet

แชร์หน้านี้