กำแพงเพชร ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี แบบนิวนอร์มอล
ข่าวการศึกษา

กำแพงเพชร ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี แบบนิวนอร์มอล

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร. รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสราวุธ สุขมล ที่ปรึกษานายกสมาคมลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสรวุฒิ พิทธยะพงษ์ นายกสมาคมลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร และบุคลากรทางลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม


สำหรับการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ในเรื่องการมีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำความพร้อมเพรียง ความสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้มีการกำหนดให้ทางโรงเรียนที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จัดพิธีการเดินสวนสนามภายในโรงเรียนของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากการรวมกลุ่มของประชาชนในจำนวนมาก และถ่ายทำวีดีโอคลิปการเดินสวนสนามเพื่อส่งมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด


สำหรับผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดกำแพงเพชรนั้น อยู่ระหว่างการรายงานผล ซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จะแจ้งผลการประกวดอีกครั้งหนึ่ง

แชร์หน้านี้