พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เร่งหาแนวทางช่วยชาวสวนแตงโม หลังขายไม่ได้
ข่าวสังคม

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เร่งหาแนวทางช่วยชาวสวนแตงโม หลังขายไม่ได้

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร ประสบปัญหาจำหน่ายแตงโมไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน จำนวน 150 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4 ตัน/ไร่ โดยมีสายพันธุ์ที่เพาะปลูกได้แก่ พันธุ์ซอนญ่า,กินรี,ตอปิโด และ แตงโมเนื้อเหลือง ซึ่งขณะนี้กำลังทยอยเก็บเกี่ยว จำนวน 25 ไร่ ปริมาณผลผลิต 100 ตัน โดยราคาจำหน่าย ดังนี้ แตงโมเกรดเปอร์เซ็นต์ กิโลกรัมละ 3.50 บาท แตงโมเกรดปัด กิโลกรัมละ 2 บาท (ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเรียน ท่านรอง สุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทราบและได้ทำประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อแตงโม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ และจัดหาจุดจำหน่ายเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติม ซึ่งระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2564 มา ตั้งจุดจำหน่ายที่หน้าหอประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร และตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีการสั่งซื้อจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอื่นๆ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ยอดการจำหน่ายประมาณ 8-10 ตัน


ซึ่งขณะนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ประสานกับสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขอสถานที่บริเวณศูนย์โอทอปเป็นจุดกระจายสินค้า เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปซื้อได้ง่าย ไม่ต้องไปถึงไร่แตงโมที่ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่ายหากผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อแพงโมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สามารถประสาน มาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-705-019-20 หรือจะประสานกับ เกษตรกรได้โดยตรงที่ นางทิราพร เทพนิมิต โทร 085-874-2908


แชร์หน้านี้