สพม. กำแพงเพชร มอบข้าวสารเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนักเรียนที่ติดโควิด-19
ข่าวการศึกษา

สพม. กำแพงเพชร มอบข้าวสารเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนักเรียนที่ติดโควิด-19

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้เดินทางมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนระหานวิทยา โรงเรียนขาณุวิทยา โรงเรียนสลกบาตรวิทยา และโรงเรียนหนองกองวิทยา ที่มีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งมอบต่อให้แก่นักเรียนหรือครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป


แชร์หน้านี้