สพป. กำแพงเพชร เขต 1 มอบสิ่งของให้ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19
ข่าวการศึกษา

สพป. กำแพงเพชร เขต 1 มอบสิ่งของให้ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1, นางจุฑามาศ รามสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และบุคลากรในสังกัด นำเครื่องอุปโภค บริโภค ส่งมอบและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์พักคอยชั่วคราวอำเภอเมืองกำแพงเพชร (วัดหนองปลิง และค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ


สำหรับศูนย์พักคอยชั่วคราวอำเภอเมืองกำแพงเพชรนั้น ใช้เป็นสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่แสดงอาการ หรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ซึ่งจะช่วยแยกตัวผู้ติดเชื้อออกมาจากบ้านและชุมชน และสามารถเริ่มให้ยารักษาตามอาการและการวินิจฉัยของแพทย์ทันที หากมีอาการหนักขึ้นก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ ศูนย์พักคอยชั่วคราวอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้มีการจัดเตรียมเตียงไว้เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้ทั้งหมด 64 เตียง แยกเป็นวัดหนองปลิงจำนวน 45 เตียง และค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 19 เตียง ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่นอนรักษาอยู่จำนวน 36 เตียง

แชร์หน้านี้