ภาครัฐ เอกชน บริจาคเงินและสิ่งของ สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

ภาครัฐ เอกชน บริจาคเงินและสิ่งของ สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามกำแพงเพชร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาค เพื่อสมทบทุนให้โรงพยาบาลสนาม และใช้ประโยชน์ให้ห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคในครั้งนี้


นายบุญปลูก บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มอบแอลกอฮอล์จำนวน 50 แกลอน 250 ลิตร จากโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังโดยนำมาผลิตเอทานอล ด้วยความร่วมมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานด้านการป้องกันโควิด-19

นายพิชัย พัชรวัฒน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานครชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้โรงพยาบาลสนามและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 34,196.05 บาท


แพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นตัวแทนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์ของเด็กเล่น อาทิ ตุ๊กตา รถยนต์ของเล่น หนังสือนิทาน เพื่อส่งมอบให้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร และโรงพยาบาลสนามตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาค ของเล่น หนังสือนิทาน สมุด เครื่องเขียน ให้กับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร สามารถร่วมบริจาคได้ที่ กล่องรับบริจาค หน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. 055-022000

แชร์หน้านี้