ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกำแพงเพชร”
ข่าวสังคม

ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกำแพงเพชร”

วันที่ 30 ก.ค.64 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณด้านลานที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานรถ Mobile จำหน่ายสินค้า “โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกำแพงเพชร” โดยมี นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดฯ,นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมือง ,นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ,นายนิกร ภากรนิพัทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมนายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ด้วยกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ระยะเวลา 30 วัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค ตลอดจนลดค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการจัดสรรให้จัดหารถ Mobile เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 คัน โดยนำสินค้าราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย และอื่นๆ จำนวน 70 กว่ารายการ โดยสำนักงานพาณิชย์จัดหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดแผนการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2564 ระยะเวลา 30 วัน การจำหน่ายสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 8 จุด รวม 16 จุดต่อวัน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้