ตลาดริมปิงปิดตัวสิ้นเดือนนี้แล้ว ส่วนพ่อค้าแม่ค้าย้ายไปตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

ตลาดริมปิงปิดตัวสิ้นเดือนนี้แล้ว ส่วนพ่อค้าแม่ค้าย้ายไปตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

บรรยากาศเช้านี้ที่ตลาดริมปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พบว่ามีประชาชนต่างเดินทางมาเลือกซื้ออาหาร เพื่อรับประทานในช่วงเช้ากันตลอดเวลา ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้ามาจำหน่ายหลากหลายชนิด เช่น อาหารปรุงสุก ผลไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้น แต่มีจำนวนไม่มากเช่นทุกๆ วันที่ผ่านส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่พ่อค้าแม่ค้าต้องขนย้ายสิ่งของไปจำหน่ายยังตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หรือตลาดหอนาฬิกา ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นี้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณตลาดริมปิงแห่งนี้ เจ้าของตลาดจะให้ห้างเทสโก้โลตัสมาเช่าพื้นที่ทำเป็นห้างสรรพสินค้าแทน


สำหรับตลาดริมปิงนั้น ถือว่าเป็นตลาดที่เก่าแก่ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 นับถึงปัจจุบันก็มีอายุกว่า 56 ปี มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกว่า 60 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่เทศบาลกำแพงเพชร ส่วนลูกค้าขาประจำสามารถตามไปอุดหนุนในที่ขายแห่งใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

แชร์หน้านี้