รพ. กำแพงเพชร ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ช่วยผู้ป่วยโรงพยาบาลบุษราคัม
ข่าวสังคม

รพ. กำแพงเพชร ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ช่วยผู้ป่วยโรงพยาบาลบุษราคัม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณหน้าแผนกรังสีวิทยา ตึก 3 โรงพยาบาลกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ส่งกำลังใจให้ "นักรบชุดขาว" สู้ภัย Covid-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี ในการรับรองดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2564 


สำหรับนักรบชุดขาวที่เดินทางไปครั้งนี้ นำทีมโดย แพทย์หญิงจรรยา ชัยศิริรัตน์ รังสีแพทย์ หัวหน้าทีมอ่านผลภาพเอกซเรย์ปอด และ 1.นายบดินทร์ ปทุมทอง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 2.นางอัญชลี บำรุงศรี นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 3.น.ส.นงลักษณ์ กุลคำ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 4.น.ส.วรรณชรีย์ เปี่ยมถาวร พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 5.นายวีระ ชัยหา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 


แชร์หน้านี้