อบจ. กำแพงเพชร พร้อมฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้กับผู้พิการ 1,500 คน
ข่าวสังคม

อบจ. กำแพงเพชร พร้อมฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้กับผู้พิการ 1,500 คน

นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ตามที่ขณะนี้ สถานการณ์โรคระบาดไวรัส โควิด 19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนั้น ทาง อบจ.กำแพงเพชร มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน จึงได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด จัดหาวัคซีนโดยสั่งซื้อวัคซีนตัวเลือก ชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาลงภรณ์ ตามกรอบวงเงินที่สามารถบริหารจัดการได้ จำนวน 30,000โดส (15,000คน) 


บัดนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งการจัดสรรวัคซีนรอบแรกให้แก่ อบจ.กำแพงเพชร จำนวน 3,000โดส (1,500คน) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดสั่งซื้อ และกำหนดเงื่อนไข ให้นำมาฉีดแก่กลุ่มผู้พิการ ซึ่งมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนได้ยาก เป็นกลุ่มแรก ก่อน


ทั้งนี้ อบจ.กำแพงเพชร จะได้เร่งดำเนินการประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนจำนวนดังกล่าวต่อไป สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มข้าราชการที่ให้การบริการประชาชน ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้วนั้น อบจ.กำแพงเพชรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนให้แก่ อบจ.กำแพงเพชร ตามจำนวนสั่งซื้อที่เหลืออยู่รอบต่อไป

แชร์หน้านี้