ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เตรียมหารือคณะกรรมการด้านการศึกษา หาความเหมาะสมในการเรียนออนไลน์
ข่าวการศึกษา

ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เตรียมหารือคณะกรรมการด้านการศึกษา หาความเหมาะสมในการเรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เปิดเผยว่า หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการประกาศงดการเรียนการสอนแบบในห้องเรียน และมีการเรียนการสอนแบบอื่นๆ โดยเฉพาะการเรียนแบบออนไลน์ หลังจากเรียนไปได้ระยะหนึ่งมีผลสะท้อนกลับมาจากผู้ปกครองบางส่วนว่า ลูกหลานเกิดความเครียดจากการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งอาจเกิดจากเข้าใจยากกว่าการเรียนแบบในห้องเรียน อีกทั้งตั้งข้อสังเกตถึงปริมาณการให้การบ้านที่อาจมีปริมาณมากจนเกินไปสำหรับการเรียนที่ไม่ใช่แบบห้องเรียนปกติ ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้เกิดความเครียดในเด็กได้ อีกทั้งผู้ปกครองยังเกิดความวิตกกังวลที่จะมีผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจของลูกหลานในอนาคต 

ดังนั้น จึงได้การเตรียมการประชุมหารือกับคณะกรรมการนโยบายด้านการศึกษาโดยเฉพาะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ว่าจะหาแนวทางหาจุดร่วมที่ความเหมาะสมทั้งเนื้อหา วิธีการสื่อสาร กระบวนการเรียนการสอน และปริมาณการบ้านที่มีความเหมาะสมไม่มากจนเกินไป เพื่อทำให้ไม่เกิดความเครียดในผู้เรียนจนเกินไป

 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนนี้ทางจังหวัดก็ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุ่ม ที่อาจมีผลกระทบเชิงสังคมทำให้เกิดความตึงเครียดโดยเฉพาะเด็กเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ต้องหารือในหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงครูผู้สอนควบคู่กันไปด้วย

แชร์หน้านี้