บริษัทโปรหลังคาเหล็ก กำแพงเพชร ร่วมกับ โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก บี เค สิงห์บุรี อู่เจริญการช่าง กำแพงเพชรจัดโครงการปันอิ่มปันสุขเพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชนมอบถุงยังชีพชุดปันสุขพร้อมขนมจีนน้ำยาให้ชาวบ้านวังยาง
ข่าวสังคม

บริษัทโปรหลังคาเหล็ก กำแพงเพชร ร่วมกับ โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก บี เค สิงห์บุรี อู่เจริญการช่าง กำแพงเพชรจัดโครงการปันอิ่มปันสุขเพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชนมอบถุงยังชีพชุดปันสุขพร้อมขนมจีนน้ำยาให้ชาวบ้านวังยาง

บริษัทโปรหลังคาเหล็ก กำแพงเพชร โดยนายไชยา พิพัฒน์กิตตินันท์ นางสาวฐิติรัตน์ เชาวน์ธนานันท์ ร่วมกับ โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก บี เค สิงห์บุรี อู่เจริญการช่าง กำแพงเพชร จัดโครงการปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน มอบถุงยังชีพชุดปันสุข พร้อมขนมจีนน้ำยา มอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านวังยาง ณ บริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญวัดวังยางหมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทำให้การประกอบสัมมาชีพบางส่วนต้องหยุดชะงักลงไป ทำให้บางครัวเรือนรายได้ลดลงแต่ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การมอบสิ่งของในวันนี้จึงถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนที่ส่วนใหญ่ จะเน้นการอยู่บ้านมากกว่าการออกไปข้างนอก โดยผู้ที่เข้ารับมอบสิ่งของ จะผ่านจุดลงทะเบียน เพื่อรับหน้ากากอนามัย รับบัตรคิว ก่อนจะเข้าคิวไปรับสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ ท่ามกลางมาตรการ ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดแชร์หน้านี้