คณะครูพรานกระต่าย พร้อมใจกันเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
ข่าวการศึกษา

คณะครูพรานกระต่าย พร้อมใจกันเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย ได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ซึ่งได้รับการจัดสรรจากที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จำนวน 60 Dose เพื่่อดำเนินการฉีดให้แก่คณะครูในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จำนวน 5 กลุ่มโรงเรียนๆ ละ 12 Dose ประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียนพรานกระต่าย กลุ่มโรงเรียนท่าไม้วังควง กลุ่มโรงเรียนหนองหัววัว กลุ่มโรงเรียนคุยตะแบก และกลุ่มโรงเรียนคลองคีรี


สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือว่าเป็นด่านหน้าในการจัดการเรียนการสอน และหากได้รับการฉีดวัคซีนก็จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง บุคคลใกล้เคียง  ตลอดจนนักเรียน และผู้ปกครองด้วยเช่นกันทั้งนี้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย และพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีประกาศให้สถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจากรูปแบบ On Site เป็นรูปแบบต่างๆ แทน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

แชร์หน้านี้