ศกศ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวการศึกษา

ศกศ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดสรร ทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณทุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อจัดสรรให้กับเด็กพิการทางการศึกษาชนิดรุนแรง ะยากจนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 107 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 535,000 บาท โดยมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นฝ่ายประสานงานและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร จึงประกาศรับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ตามเอกสารที่แนบมา


ผู้ที่มีสิทธิและประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สามารถส่งใบสมัครทางบริษัทไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียนหรือแบบด่วนพิเศษ (EMS) พร้อมใบตอบรับ (ระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจน) มายังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 405 หมู่ 11 ถนนกำแพงเพชร – สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึง วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 841599 และ 086- 4483113
สามารถโหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ : การรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

แชร์หน้านี้