กปภ.กำแพงเพชร เดินหน้าโครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ 10 ปี 1,400 เครื่อง
ข่าวสังคม

กปภ.กำแพงเพชร เดินหน้าโครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ 10 ปี 1,400 เครื่อง

นายนิสิต ใจอินทร์ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี จำนวน 1,400 เครื่อง ให้แก่ลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขากำแพงเพชร

ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 50 เครื่อง ที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรและบ้านศรีโยธิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยจะมีพนักงานและผู้รับจ้างของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร เข้าไปดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ครบอายุการใช้งานตามบ้านของลูกค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค และเกิดความมั่นใจในความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-711373 ในวันและเวลาราชการ

แชร์หน้านี้