ผอ.สพม.กำแพงเพชร ร่วมแสดงความยินดี เจ้าหน้าที่ย้ายรับตำแหน่งใหม่
ข่าวการศึกษา

ผอ.สพม.กำแพงเพชร ร่วมแสดงความยินดี เจ้าหน้าที่ย้ายรับตำแหน่งใหม่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพียรเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ที่ได้รับคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 975/2564 ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1.นางวิภาดา ทองเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2.นายหยก มีผิว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ไปปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 3.นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
แชร์หน้านี้