สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อบรมพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ศีล 5 และสุจริต
ข่าวการศึกษา

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อบรมพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ศีล 5 และสุจริต

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning เรื่อง ศีล 5 และสุจริต ตาม“โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ นายประจักษ์ ศรสาลี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกากำแพงเพชร เขต 1 อ.เมือง จ.กำแพงเพชรแชร์หน้านี้