สพม.กำแพงเพชร มอบโล่รางวัลโรงเรียนคุณภาพ และห้องเรียนคุณภาพ
ข่าวการศึกษา

สพม.กำแพงเพชร มอบโล่รางวัลโรงเรียนคุณภาพ และห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมออนไลน์ครูผู้นิเทศ ตามนโยบายมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนคุณภาพ และมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพให้กับคณะครู ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

ซึ่งโรงเรียนคณฑีพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยมี นายอร่าม ใจการุณ และนางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเพียรเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


แชร์หน้านี้