กำแพงเพชร ตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชนมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย
ข่าวสังคม

กำแพงเพชร ตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชนมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตรงข้ามไปรษณีย์เก่า ได้เปิดให้บริการเป็นวันแรกสำหรับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งให้บริการตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย

นายวิราช เกษอุดมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า วันนี้ทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เริ่มปฏิบัติงานเป็นวันแรก ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเน้นการให้บริการกับประชาชน ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่มีการระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 14:00 น. ถ้าประชาชนสงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยง สามารถมารับการตรวจได้ที่นี่ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยซักประวัติสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 095 629 9407แชร์หน้านี้