ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกดาวเรืองจำหน่ายราคาถูก
ข่าวการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกดาวเรืองจำหน่ายราคาถูก

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ที่มุ่งเน้นให้มีการเสริมพัฒนาการเด็ก และเชื่อว่าบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนรู้สึกผ่อนคลายได้

จึงใช้โอกาสในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยบุคลากรที่มีเวลาว่างก็มาช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ ในขณะเดียวกัน ได้มีการเพาะต้นดาวเรืองจำนวน 3,000 ต้น เพื่อจะได้นำไปประดับตกแต่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

และส่วนหนึ่งได้เปิดจำหน่ายให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปด้วย ในราคาเพียงต้นละ 19 บาทเท่านั้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ได้รับความอนุเคราะห์ดินปลูกจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร และการอนุเคราะห์จากเทศบาลหนองปลิงเอื้อเฟื้อรถรถบรรทุกน้ำมารดให้ดาวเรืองเจริญงอกงาม

หากส่วนราชการ หรือ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจยังสามารถสั่งจอง หรือไปซื้อได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ก่อนที่จะหมด ซึ่งขณะนี้มียอดจองแล้วกว่า 1,000 ต้น

แชร์หน้านี้