ข่าวสังคม

"นายกภาริณี" แจงแนวทางพัฒนาท้องถิ่น บริหารงานโปร่งใส​และมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ เป้าหมายชัยชนะคือความสุขประชาชน

นางภาริณี​ พีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ตนเองได้วางแนวทางในการทำงานเป็นหลักใหญ่ๆประการ คือการทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดระเบียบข้อกฎหมายเป็นที่ตั้ง และการมีส่วน​ร่วมคิด​ ร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง ในฐานะผู้นำองค์กรแห่งนี้แล้ว อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาคารสถานที่ การให้บริการประชาชน​ ทำอย่างไรจะสะดวกและรวดเร็ว​  การปรับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพจะต้องให้สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน​ ต้องเข้าใจในความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าจากการรับฟังปัญหาที่ผ่านสมาชิกสภาในเขตต่างๆพบว่า ประชาชนมีปัญหาความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่​ ซึ่งในส่วนนี้เองก็จะได้มีการนำเอาปัญหาดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปแก้ไขทั้งการบรรจุในแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ​ ส่วนปัญหาที่ตนเองพร้อมคณะบริหารสัมผัสในขณะนี้สำคัญ พี่น้องประชาชนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้เห็นจะได้แก่​ปัญหาเรื่องน​้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค​ บริโภค​  แม้ที่ผ่านมาทางเทศบาลเองได้มีการจัดสรรงบประมาณในการทำประปาหมู่บ้าน บ่อน้ำเกษตรเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรไปบ้างแล้ว​ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากสภาพการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายก็มี​ ซึ่งในเรื่องนี้คงจะได้หาหนทางแก้ไขหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือวางแผนร่วมบูรณาการแก้ปัญหาต่อไป

สำหรับด้านการศึกษา เทศบาลตำบลคลองแม่ลายมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อยู่จำนวน 2แห่ง​ ตนเองได้ลงไปพบปะรับฟังปัญหาร่วมถึงแนวทางการพัฒนามาแล้ว​ ซึ่งเห็นว่าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะคุณภาพของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำเองได้ให้ความสำคัญและจะได้มีการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ลูกหลานของพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจ ได้รับการดูแลให้เป็นเด็กดีและมีคุณภาพ​ เป้าหมายสำคัญหรือความสำเร็จในการทำงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน​ จะเป็นหนทางสู่"ชัยชนะคือความสุขของประชาชน" นั่นเอง

แชร์หน้านี้