นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร เผย เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ โครงการเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นลดการเผาในปีที่ผ่านไม่มีอ้อยตัดสดเข้าโรงงานถึง 89 เปอร์เซ็นต์
ข่าวสังคม

นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร เผย เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ โครงการเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นลดการเผาในปีที่ผ่านไม่มีอ้อยตัดสดเข้าโรงงานถึง 89 เปอร์เซ็นต์

นายมนตรี เหลาหศักดิ์ประสิทธิ์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร เปิดเผยว่า ขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ในอัตรา 120 บาทต่อตันอ้อย โดยจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของชาวไร่อ้อยแต่ละรายโดยตรง 


วันนี้การสะท้อนถึงการตัดอ้อยสด โดยการสนับสนุนของรัฐได้ให้เงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด เป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ที่ตัดอ้อยสด ซึ่งในปีนี้ได้ตันละ 120 บาท สิ่งที่เห็นในปีที่ผ่านมา มีอ้อยสดมากขึ้นถึง 89 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามองภาพรวมของทั้งประเทศ มีอ้อยสดถึง 75 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบในปีก่อนๆที่ผ่านมามีอ้อยสดเพียง 49 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เห็นว่าการได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่งผลให้เกษตรกรตัดอ้อยสดมากขึ้น และไม่ให้สูญเปล่าจึงขอให้ภาครัฐสนับสนุนในการตัดอ้อยสดในปีต่อๆไป เพื่อให้เกษตรกรคุ้นเคยกับการตัดสด ให้ชาวไร่ยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้ในอนาคต***** ปัจจุบันนี้ การตัดอ้อยสดเห็นได้ชัดว่าค่า PM 2.5 ลดลงไปได้มาก เพราะมีการตัดอ้อยสดมากขึ้นถึง 89 เปอร์เซ็นต์ เพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จากจังหวัด จากภาคเอกชน ให้การสนับสนุน จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดกันมากขึ้น หากเทียบกับในอดีตจะมีอ้อยไฟไหม้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ 


ในส่วนของปีนี้ พบว่า โรงงานปิดหีบเร็ว เกิดจากปัญหาภัยแล้ง และราคาอ้อยตกต่ำ ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่มีเงินทุนหมุนเวียน หากปีนี้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรอีก เกษตรกรจะนำเงินส่วนนี้ไปเป็นต้นทุนในการปลูกอ้อย คาดว่าจะมีอ้อยเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านตัน นอกจากการตัดอ้อยสดแล้ว ใบยังสามารถนำไปขายได้ ให้โรงงานรับซื้อใบอ้อย ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า *****


ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรสนับสนุนให้ภาคเอกชน มาตั้งโรงงานรับซื้อใบอ้อยของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาหลักการสถานที่ตั้งและราคา หากดำเนินการได้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะมีรายได้จากการขายใบอ้อย ส่วนเกษตรกรรายอื่นๆพยายามจะตัดอ้อยสดมากขึ้น มองว่าถ้าทำได้ครบวงจร จะส่งผลให้เกษตรกรตัดอ้อยสดมากขึ้นอย่างแน่นอน


แชร์หน้านี้