สพม.กำแพงเพชร ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลรับรางวัล
ข่าวการศึกษา

สพม.กำแพงเพชร ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลรับรางวัล "พฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล "พฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2564 และประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยมี นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพียรเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น


แชร์หน้านี้