โรงเรียนอนุบาลวาริน มอบเอกสารให้ผู้ปกครองแบบไดร์ฟทรู (Drive Thru)
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวาริน มอบเอกสารให้ผู้ปกครองแบบไดร์ฟทรู (Drive Thru)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนอนุบาลวาริน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทางโรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองเดินทางมารับชีท หรือ แบบฝึกหัดของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนำกลับไปให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน หลังจากโรงเรียนต้องเลื่อนเปิดการเรียนการสอนแบบเรียนในโรงเรียนออกไปก่อน และการรับชีทในวันนี้โรงเรียนได้จัดการรับแบบ Drive thru โดยให้ผู้ปกครองขับรถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ เข้ามาทางประตูหน้าโรงเรียน และรับชีทได้เลยโดยทันทีไม่ต้องลงจากรถ


นางสาวกุลภัทร วัฒนศิริ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลวาริน เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดกำแพงเพชรขณะนี้ ทำให้ทางโรงเรียนต้องมีมาตรการในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โรงเรียนจึงได้มีการกำหนดแนวทางการรับเอกสารแบบฝึกหัดและนมโรงเรียน โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 มารับเอกสารแบบไดร์ฟทรู (Drive Thru) โดยกำหนดให้ผู้ปกครองขับรถเข้าทางประตูด้านหน้า แจ้งข้อมูลนักเรียนต่อคุณครู และรับเอกสารตามจุดที่กำหนด โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา

สำหรับโรงเรียนอนุบาลวาริน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล 1 จนถึงชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียนประมาณ 250 คน ซึ่งจำกัดจำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คนเท่านั้น ขณะนี้โรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนเป็นเวลา 14 วัน แต่ยังคงทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนแฮนด์

แชร์หน้านี้