เปิดรายชื่อโรงเรียนพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เลื่อนเปิดเรียนหนีโควิด-19
ข่าวการศึกษา

เปิดรายชื่อโรงเรียนพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เลื่อนเปิดเรียนหนีโควิด-19

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ศูนย์ประสานงานโควิด-19 จังหวัดกำแพงเพชร รายงานสถาการณ์โควิด-19 จังหวัดกำแพงเพชร ระลอกใหม่ วันเดียวพบผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย ยืนยันสะสม 185 ราย รักษาหายแล้ว 136 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 45 ราย เสียชีวิต 4 ราย จากกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ ทำให้เกิดความวิตกกังวลถึงการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เปิดการเรียนระบบเดิม หรือ Onsite ให้นักเรียนมาโรงเรียนตามปกติ ในวันที่ 14 มิถุนายนที่จะถึงนี้ 


ล่าสุดโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  ได้ตัดสินใจประกาศเลื่อนการเปิดเทอมออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งประกอบด้วย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เปลี่ยนเป็นเรียนแบบ Online

โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนวัดคูยาง เปลี่ยนเป็นเรียนแบบ Online และ On hand

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ เปลี่ยนเป็นเรียนแบบ Online

โรงเรียนบ้านเทพนคร เปลี่ยนเป็นเรียนแบบ Online และ On hand

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) เปลี่ยนเป็นเรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านลานหิน เปลี่ยนเป็นเรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ เปลี่ยนเป็นเรียนแบบ On hand, On air และ On Demand

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร เปลี่ยนเป็นเรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน เปลี่ยนเป็นเรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านเมืองพาน เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านเขาคีริส เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านหนองโสน เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านท่าไม้ เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย เรียนแบบ On hand และ On line

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านลานสะเดา เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านนานอก เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านคุยแขวน เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านวังชะโอน

โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว เรียนแบบ On hand

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว เรียนแบบ On line

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านวังตะแบก เรียนแบบ On hand

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน


สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากำแพงเพชร 

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรียนแบบ Online

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เรียนแบบ Online

โรงเรียนวังไทรวิทยาคม

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เรียนแบบ Online

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เรียนแบบ Online

โรงเรียนพิไกรวิทยา เรียนแบบ Online

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เรียนแบบ Online

โรงเรียนวัชรวิทยา เรียนแบบ Online

โรงเรียนสักงามวิทยา เรียนแบบ Online

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม เรียนแบบ Online

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม เรียนแบบ Online และ On hand

โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม แบบผสมผสาน

โรงเรียนลานกระบือวิทยา เรียนแบบ Online

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร เรียนแบบ Online

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม เรียนแบบ On hand, และ On Demand

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม เรียนแบบ Online และ On hand

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรียนแบบ Online

โรงเรียนระหานวิทยา เรียนแบบ On hand, Online และ On Demand


สังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เรียนแบบ Online

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เรียนแบบ Online

โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร เรียนแบบ Online

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เรียนแบบ Online

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

โรงเรียนกาญจนะศึกษา

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เรียนแบบ Online

โรงเรียนอนุบาลไอรฎา เรียนแบบ On hand, Online

โรงเรียนอนุบาลวาริน เรียนแบบ On hand, Online

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

โรงเรียนรังษีวิทยา เรียนแบบ Online

โรงเรียนอนุบาลธัญญาดา

โรงเรียนวัชรสหศึกษา เรียนแบบ Online


สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรียนแบบ Online

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรียนแบบ Online

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี เรียนแบบ Online

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี เรียนแบบ On hand, Online และ On Demand


สังกัดสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรียนแบบ Online

โรงเรียนชากังราว (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เรียนแบบ On hand, Online

โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เรียนแบบ On hand, Online

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) เรียนแบบ On hand, Online

โรงเรียนเทศบาล ๓ (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) เรียนแบบ On hand, Online

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกำแพงเพชร เรียนแบบ On hand, Online

โรงเรียนเทศบาล ๑ (คลองสวนหมาก) เรียนแบบ On hand

โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) เรียนแบบ On hand, On air

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรียนแบบ Online

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน เรียนแบบ On hand, On air

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

โรงเรียนเทศบาลช่องลม


โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกำแพงเพชร เรียนแบบ On hand, Online


อัพเดทล่าสุด 13 มิถุนายน 64 : 22.50 น.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ 094-736-5550


แชร์หน้านี้