รร. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประชุมผู้ปกครองรับเปิดเทอมปีการศึกษา 2564
ข่าวการศึกษา

รร. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประชุมผู้ปกครองรับเปิดเทอมปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่ายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรานกระต่าย จัดประชุมผู้ปกครองรับเปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชื่อโครงการสร้างเครือข่ายเด็กปฐมวัย โดยมี นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายต่างๆ ทางด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบและมอบอุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัยให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ที่มาร่วมประชุมเพื่อใส่ป้องกันการติดเชื้อ Covid-19

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญทันตแพทย์หญิงบุญพร้อม ไพรงาม โรงพยาบาลพรานกระต่าย เป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยเพื่อให้ผู้ปกครองได้ดูแลฟันและสุขภาพของลูกตนเองให้แข็งแรง เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา ให้เด็กเป็นคนเก่ง มีความสุขกับการเรียนและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 


แชร์หน้านี้