โรงเรียนบ้านเทพนคร เตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมวันที่ 14 มิถุนายนนี้
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนบ้านเทพนคร เตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมวันที่ 14 มิถุนายนนี้

หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จะเป็นการเปิดเทอมเต็มรูปแบบ โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 5 รูปแบบ แล้วแต่สถานการณ์และความพร้อม ในจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของพื้นที่การระบาดโควิด 19 โดยต้องเน้นความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก ให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้น่าสนใจ เช่น การเพิ่มเนื้อหาสาระเรื่องโควิด19 ในบทเรียนด้วยเช่นที่โรงเรียนบ้านเทพนคร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางจินตนา เลิศมธุรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพนคร พร้อมด้วยคณะครูภายในโรงเรียนบ้านเทพนคร ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อม เพื่อรับการเปิดเทอมของเด็กๆ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยคุณครูได้เริ่มมาทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งการจัดเตรียมด้านภูมิทัศน์ มีการตัดหญ้า ตกแต่งสวน และพื้นที่โดยรอบ และการจัดพื้นที่ในห้องเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนยังคงต้องรักษามาตรการการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้นจึงต้องมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียน ให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการจัดเตรียมการเรียนการสอนต่างๆ สื่อการสอนสำหรับเด็กๆ รวมไปถึงหนังสือที่ใช้ในการเรียนในแต่ละวิชาด้วยนอกจากนี้ยังมีการประชุมติดตาม โดยครูประจำชั้นของเด็กๆยังมีการใช้แอฟพลิเคชั่นไลน์ ในการสอบถาม ติดตาม จากผู้ปกครองว่ามีเด็กนักเรียนคนใด เดินทางเข้าออกพื้นที่บ้างหรือไม่ และได้มีการประสานให้กักตัวก่อนที่จะถึงวันเปิดเทอมเรียบร้อยแล้ว แล้วทางโรงเรียนยังได้จัดพื้นที่สำหรับการรับส่งนักเรียนเพื่อลดความแออัดอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อเด็กนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนด้วย

แชร์หน้านี้