กระทรวงวัฒนธรรม มอบประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ให้เยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

กระทรวงวัฒนธรรม มอบประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ให้เยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้ที่ผ่านการพิจารณา ได้แก่ อันดับ ๑ นายวีรภัทร ใจหล้า โรงเรียนคลองลานวิทยา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อันดับที่ ๒ นางสาวธนภรณ์ จาริยะมา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา และอันดับ ๓ นางสาวปิยะนันท์ มะหึมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนายธนาวุทธ สายหยุด นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบประกาศเกียรติคุณ
แชร์หน้านี้