ศธจ.กำแพงเพชร ประชุมการเปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ข่าวการศึกษา

ศธจ.กำแพงเพชร ประชุมการเปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร. รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการเปิดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2564 ในกลุ่มสาขาวิชาเอกที่รับสมัครจำนวน 14 สาขาวิชาเอก 83 อัตรา โดยผ่านช่องทางการเปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ซึ่งผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร www.kptpeo.wixsite.com/home/news และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 8 ถนนปิ่นดาริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร

แชร์หน้านี้