จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการ จ.กำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร  เป็นประธานมอบสิ่งของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีเนื่องด้วยวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์"มีแล้วแบ่งปัน" โดยได้รับการสนับสนุนจากที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ในจังหวัดกำแพงเพชรร่วมจัดหาสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 


โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการส่งมอบสิ่งของให้หน่วยงานระดับพื้นที่ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไป สำหรับหน่วยงานที่มารับมอบในวันนี้ ได้แก่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 40 ชุด, อำเภอพรานกระต่าย จำนวน 28 ชุด, อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 20 ชุด, อำเภอคลองขลุง จำนวน 20 ชุด, อำเภอปางศิลาทอง จำนวน 12 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 ชุด


แชร์หน้านี้