สภากาชาดไทย มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

สภากาชาดไทย มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากสภากาชาดไทย จำนวน 12 เครื่อง โดยมีนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับตัวแทนอำเภอทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนำไปติดตั้งในพื้นที่ที่กำหนด อำเภอละ 1 เครื่อง ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดหารายได้เพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเครื่อง AED ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยกู้ชีวิตประชาชน ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เพื่อติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไว้ใช้ยามฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดทำแอปพลิเคชัน “AED กระตุกหัวใจ” เพื่อให้มีการบริหารจัดการการใช้เครื่อง AED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยนั้น จะจัดอบรมครูผู้สอนและประชาชนเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการฝึกอบรมประชาชนให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR และใช้ AED อีกด้วย

แชร์หน้านี้