โรงเรียนวัชรวิทยา คุมเข้มเปิดเรียนวันแรก
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนวัชรวิทยา คุมเข้มเปิดเรียนวันแรก

บรรยากาศในการเปิดภาคเรียนวันแรก โรงเรียนวัชรวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในสถานศึกษาขนาดใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชร เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 6 เป็นวันแรก สวนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 เรียนออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดข้อปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในสถานศึกษา โดยนักเรียนทุกคน รวมถึงบุคคลกรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก ที่จะเดินทางเข้ามาภายในโรงเรียน จะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัย คัดกรองตรวจวัดไข้ มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การเว้นระยะห่าง สร้างความเชื่อมั่นผู้ปกครองมีความมั่นใจในมาตรการที่ทางโรงเรียนได้กำหนดเอาไว้


นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกตามที่ได้รับการขออนุญาต ศบค.กำแพงเพชร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ห้องเรียน การเรียนในห้องใหญ่เว้นระยะห่างเหมือนการสอบ บางห้องที่มีขนาดเล็กจัดรูปแบบเรียนในห้องครึ่งหนึ่ง ด้านนอกครึ่งหนึ่ง สำหรับการเปิดเรียนวันแรก หากผู้ปกครองยังไม่มีความมั่นใจส่งบุตรหลานมาเรียน สามารถขออนุญาตให้เรียนออนไลน์ได้


ส่วนอาจารย์ผู้สอนได้มีการคัดกรองให้อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วส่วนหนึ่งได้รับวัคซีนแล้ว และในวันที่ 9 บุคลากรในโรงเรียนและอาจารย์ผู้สอนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จะเดินทางไปฉีดวัคซีนตามสถานที่จังหวัดกำแพงเพชรครบทุกคน สำหรับในวันนี้ เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก จึงให้เด็กนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันต่อไปจะให้อยู่เฉพาะจุดที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ให้

แชร์หน้านี้