สพม.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รร.ลานกระบือวิทยา
ข่าวการศึกษา

สพม.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รร.ลานกระบือวิทยา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ คงไทย อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณ นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวาสนา ศักดิ์ศรีพานิชย์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปัทมา มีขันหมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสุพรรษา เพชรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางกิตติยา จันทร์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนลานกระบือวิทยา โดยมี นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับแชร์หน้านี้