จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมพิจารณาการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมพิจารณาการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 13 /2564 โดยมี นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยว (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วย ดร. รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หากมีสถานศึกษาใดที่ประสงค์เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ให้ประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID - 19 Plus ของกระทรวงสาธารณสุข 44 ข้อ ซึ่งต้องผ่านทุกข้อ พร้อมทั้งต้องผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงจะสามารถทำการเปิดทำการเรียนการสอนได้ และต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


สำหรับพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพฃร เชต 1, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพฃร เชต 2, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพฃร, สังกัดสำนักงานอาชีวะศึกษากำแพงเพชร สังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร ที่ประเมินความพร้อมและขอเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จำนวน 225 แห่ง และเปิดในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จำนวน 261 แห่ง 

แชร์หน้านี้