อบต.ไตรตรึงษ์จัดโครงการ โครงการของแลกของ (กิ๋นบ่อเซี้ยง) เราช่วยกันผ่านพ้นโควิด
ข่าวสังคม

อบต.ไตรตรึงษ์จัดโครงการ โครงการของแลกของ (กิ๋นบ่อเซี้ยง) เราช่วยกันผ่านพ้นโควิด

วันที่ 25 พ.ค. 64 เวลา 9.30 น. ที่อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการของแลกของ (กิ๋นบ่อเซี้ยง) เราช่วยกันผ่านพ้นโควิด และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ รอบสระ อบต. โดยมี นายดำรงค์ มหาวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ และสมาชิกอบต.และกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบลไตรตรึงษ์และชาวบ้านร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19ด้านนายดำรงค์ มหาวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าว่า โครงการของแลกของ เราช่วยกันผ่านพ้นโควิด (กิ๋นบ่อเซี้ยงเป็นภาษาเหนือหมายถึงกินได้นาน แลกเปลี่ยนกันไปกันมา ) ถือว่าเป็นแนวคิดวิธีการที่ไม่ค่อยปรากฏบ่อยนัก การนำผลผลิตการเกษตรที่เหลือกิน มาแลกเปลี่ยน แบ่งปันช่วงวิกฤติโควิด ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล เห็นอกเห็นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน โดยให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนและเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบลไตรตรึงษ์ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ นำออกมาแลกเปลี่ยนแล้วแจกฟรีให้ประชาชนนำมาใช้ในการประกอบอาหาร เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสในช่วงวิกฤต การแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายวิสัยทัศน์ของรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


 หลังพิธีเปิดเสร็จผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนและเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบลไตรตรึงษ์ได้เลือกผักผลไม้ที่ต้องการ และร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ รอบสระ อบต. 


แชร์หน้านี้