สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เร่งฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดเทอม
ข่าวการศึกษา

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เร่งฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดเทอม

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในปัจจุบัน แม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันในแต่ละวันลดลงแล้วก็ตาม แต่เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จึงเห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64 โดยระหว่างรอเปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลกำแพงเพชร และสถานพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนส่วนที่หลายฝ่ายต้องการที่จะให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนด้วยนั้น ต้องขอชี้แจงว่าวัคซีนโควิดมีการทำลองเฉพาะกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งยังไม่มีการทดลองในกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ดังนั้นคงต้องรอให้มีการจัดทำวัคซีนสำหรับเด็กขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้เร่งแนะนำโรงเรียนในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แชร์หน้านี้